Palyatif bakım modelleri

Hasta ve ailesine kaliteli bakım verebilmek için disiplinler arası işbirliğinedayanan farklı modeller bulunmakla birlikte; hepsinde ortak amaç, hasta ve hasta ile yakınlarının kültürel değerlerini temel alan, hastaya ve yakınlarına uygun fiziksel, psikososyal ve manevi desteğin Devamı…

Ülkemizde palyatif bakım

Paliyatif bakım sisteminin gelişimi ülkeden ülkeye farklılık göstermekle birlikte, gelişmekte olan ülkelerde gelişmiş ülkelere göre daha çok emekleme aşamasındadır. Türkiye’de ise palyatif bakım aktiviteleri desteklenmekte ve sağlık sistemimiz içerisine entegre edilmeye çalışılmaktadır. Sağlık Bakanlığı Kanserle Devamı…

Modern hayatın zorunluluğu palyatif bakım nedir ?

Dünya Sağlık Örgütü 1990 yılında palyatif bakımı “Hastalığı ortadan kaldıran tedavilere yanıt vermeyen hastalara verilen aktif ve bütüncül bakımdır” şeklinde tanımlamıştır. 2002 yılında Dünya Sağlık Örgütü palyatif bakımı, “yaşamı tehdit edici hastalıklarla birlikte baş gösteren Devamı…