Paliyatif bakım sisteminin gelişimi ülkeden ülkeye farklılık göstermekle birlikte, gelişmekte olan ülkelerde gelişmiş ülkelere göre daha çok emekleme aşamasındadır. Türkiye’de ise palyatif bakım aktiviteleri desteklenmekte ve sağlık sistemimiz içerisine entegre edilmeye çalışılmaktadır. Sağlık Bakanlığı Kanserle Savaş Dairesi’nce palyatif bakım konusunda yaşanan sıkıntıları gidermek amacıyla hemşire temelli, toplum tabanlı bir proje gerçekleştirilmesi amaçlanarak “PALLİA-TURK” adında bir proje hazırlanmıştır. Bu proje kapsamında palyatif bakım eğitim ve örgütlenmesinde önemli gelişmeler yaşanmış ve bu gelişmelerde artışın hızlı bir şekilde devam edeceği öngörülmektedir.Belirtildiği gibi ülkemizde henüz çok yeni olan palyatif bakım öncelikle bir çok devlet, üniversite ve özel hastanelerimizde yatak sayısı olarak az olsa da yaygınlaşmaya ve kalitesinin giderek artırılmasına yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

Kategoriler: Uncategorized

0 yorum

Bir cevap yazın