Hasta ve ailesine kaliteli bakım verebilmek için disiplinler arası işbirliğine
dayanan farklı modeller bulunmakla birlikte; hepsinde ortak amaç, hasta ve hasta ile yakınlarının kültürel değerlerini temel alan, hastaya ve yakınlarına uygun fiziksel, psikososyal ve manevi desteğin sağlanmasıdır.

Palyatif Bakım modellerini üç ana başlık altında
inceleyebiliriz;

Hastane Temelli Palyatif Bakım

Genel hasta servisleri, kendine özgü fiziksel ve psikososyal sorunları olan ve uzmanlaşmış bir yaklaşım gerektiren kanser hastaları için uygun olmayabilir.Bu nedenle hastane temelli palyatif bakım programları son yıllarda hızla artmıştır. Bu programlar özellikle ağrı ve diğer semptomlardan yakınan ve acı çeken, temel gereksinimlerinin karşılanmasında yetersiz olunan yüksek riskli kompleks hastaların
bakım kalitesinin artmasını ve bakım maliyetinin azalmasını sağlamıştır.

Ev Temelli Palyatif Bakım

Geleneksel tıbbi bakım ve destek kurumsal bir modele (hastane) temellenirken, palyatif bakımda özellikle ev ortamı bakım için
primer ortamdır. Evde palyatif bakımda amaç, hastanede verilebilecek düzeyde palyatif bakımın hastanın kendi ev ortamında verilmesinin sağlanmasıdır. Hasta, palyatif bakım desteğine yedi gün 24 saat aralıksız olarak ulaşabilir.Palyatif bakım için oluşturulmuş evde bakım modellerinde kanser hastalarının temel ihtiyacı olan semptom kontrolü ve terminal bakım hizmetlerine hastane temelli palyatif bakım üniteleri ile koordinasyonlu çalışılarak ulaşabilir.

Toplum Temelli Palyatif Bakım

Ayaktan tedavi edilebilecek hastalar için oluşturulmuş kliniklerden oluşmaktadır. Düşük maliyetle bakım sunulmasından dolayı son yıllarda ön plana çıkmıştır. Bu kliniklerde semptom kontrolü, hastaların beslenmesinin desteklenmesi gibi uygulamaların yanında psikososyal ve manevi olarak hasta ve yakınları desteklenmektedir. Ayrıca hasta ailesine bakımın nasıl sağlayacağı konusunda uzmanlar tarafından kapsamlı ve anlayabilecekleri şekilde eğitim
verilmektedir.

Kategoriler: Uncategorized

0 yorum

Bir cevap yazın